Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

 1. Sözleşmenin Onaylanması

gununevyemekleri.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurarak gununevyemekleri.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 1. Hizmetlerin Tanımı

gununevyemekleri.com, kullanıcı sözleşmesini onaylayan üyelerine internet ortamından yemek siparişi verme imkanı sunar.

 1. Gununevyemekleri.com Üyelik Sistemi

 • gununevyemekleri.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir ‘kullanıcı adı’ ve de ‘şifre’ ye sahip olur.

 • Kullanıcı adı’ üyeye özeldir. Aynı ‘kullanıcı adı’ iki farklı üyeye verilemez.

 • Şifre’ sadece kullanıcıya özeldir ve yalnızca kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı istediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır, gununevyemekleri.com , şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 • gununevyemekleri.com , kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve kullacının yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder, gununevyemekleri.com , kullanıcı bilgisini asla üçüncü parti şirketler ile paylaşmaz – telefon numarası, paket servisi yapan restoran ile siparişin daha çabuk ve daha doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir – ya da üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz.

 • Kullanıcının gununevyemekleri.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem gununevyemekleri.com ’a ‘login’ olmak şeklinde tanımlanmıştır.

 1. Üye’nin yükümlülükleri

 • Üye gununevyemekleri.com servislerinden yararlandığı sırada,

 • Kullanıcı Kayıt Formu’nda var olan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı ve yanlış olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan ötürü mesuliyetin kendisine ait olduğunu, bu gibi durumlarda üyeliğinin sona erebileceğini,

 • gununevyemekleri.com tarafından verilen servis ve yazılımların telif hakkının gununevyemekleri.com ’a ait olduğunu, bu yazılımları kesinlikle çoğaltıp, dağıtmayacağını,

 • gununevyemekleri.com servislerinde kullandığında ileri sürdüğü düşünce, ifade, şahsi fikirlerin; gununevyemekleri.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve gununevyemekleri.com ’un bu dosyalardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

 • gununevyemekleri.com ’un sağladığı servislerde bazı durumlarda 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu nedenle adreseyemek’un sorumlu olmayacağını,

 • Servislerinin kullanımı esnasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan gununevyemekleri.com ’un sorumlu tutulmayacağını,

 • gununevyemekleri.com ’un sunduğu hizmetlere gununevyemekleri.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi; değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymayan durumlarda gununevyemekleri.com’un uğrayabileceği bütün maddi ve manevi zararları ödemeyi,

 • Üyelik bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü gununevyemekleri.com ‘un mesul olmayacağını,

 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, o Ortama eklenecek konu başlıkları, yazışma ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, o Başka kullanıcıları tehtid ve taciz etmemeyi,

 • Başka kullanıcıların gununevyemekleri.com ‘un sunduğu servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, o Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yakışıksız, çiğneyici, kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

 • Reklam yapmamayı, herhangi bir hizmet veya mal satmamayı; satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki yazılıma veya bilgilere zarar verecek bilgi ya da programlar göndermemeyi, o gununevyemekleri.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt ya da elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı gununevyemekleri.com ‘dan tazminat talep etmemeyi,

 • gununevyemekleri.com ‘dan izin almaksızın gununevyemekleri.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı, o gununevyemekleri.com ‘un, dilediği zaman ya da sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

 • Kurallara aykırı davranıldığı takdirde gununevyemekleri.com ‘un gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, o gununevyemekleri.com ’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail], yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, o Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, o Üye ‘kullanıcı’ adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat üyenin sorumlu olduğunu,

 • Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi halde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

 • Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor İse ürünü teslim alan şahıs, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. gununevyemekleri.com ’a Verilen Yetkiler

 • gununevyemekleri.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ya da sistem çalışmasını tamamen durdurabilir.

 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması ya da tamamen durdurulmasından ötürü gununevyemekleri.com ’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır, o Kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi gununevyemekleri.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının

 • doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır, gununevyemekleri.com , tüm alanları doldurmuş olan müşterileri adaylarının veya şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

 • gununevyemekleri.com , servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından doğan sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin üye beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez,

 • gununevyemekleri.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını ya da tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı gununevyemekleri.com sorumlu tutulmayacaktır, o gununevyemekleri.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, yazılım, tasarım, belge, yazılım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 • gununevyemekleri.com ’un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların menülerinin o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır. gununevyemekleri.com ilgili restoranlarda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle gununevyemekleri.com ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez,

 • gununevyemekleri.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi İradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi] bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde gununevyemekleri.com tarafından uygun görülecek farklı bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu içerik ve bilgilerin farklı kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, gununevyemekleri.com’da hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

 • gununevyemekleri.com ’da satışa sunulan ürünlerin bilgilerini değiştirme yükümlülüğü gununevyemekleri.com ’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu durumlarda gununevyemekleri.com, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir ya da sipariş iptal işlemi gerçekleştirebilir.

 • gununevyemekleri.com , üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden gununevyemekleri.com ‘un sorumlu olmadığını kabul eder.

 • gununevyemekleri.com , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında düzenlemeler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir ya da yeni maddeler ilave edebilir.

 • gununevyemekleri.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde, üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

 • gununevyemekleri.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen ya da tamamen değiştirebilir, ya da ücretli hale dönüştürebilir.

 1. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

 • Müşteriler yapılan bütün alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 1. Vergilendirme:

 • Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek bütün yasal değişikliklerden doğan işlemler gununevyemekleri.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

 1. Ürün Teslimatı:

 • Restoranlar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle farklı adrese teslim edilmeyecektir. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı İçin doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

 1. Ürün İadesi:

 • Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

 • Siparişin restorana iletilmediği, siparişin restorana iletilmiş olup da restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı ya da siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu durumlarda kullanıcının talebi üzerine yapılan İptallerde;

 • Sipariş verilen ürünlerin restoranda bir kısmının veya tamamının mevcut olmaması sebebiyle verilen siparişin bir kısmının veya tamamının iptali durumunda;

 • Kullanıcının adresinin restoranın gönderim alanı dışında olması sebebiyle yapılan iptal durumunda;

 • Restorana sipariş iletilememesi sebebiyle yapılan iptal durumunda;

 • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması sebebiyle restoranın onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda ve Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda restoranın onayı üzerine yapılan iptal durumunda.

 1. gununevyemekleri.com Kayıtlarının Geçerliliği

 • Üye bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmalarda gununevyemekleri.com ’un defter kayıtlarıyla, mikrofiş, mikrofilm ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten gununevyemekleri.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Uygulanacak Hükümler

 • Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

 1. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 • İs bu sözleşmenin uygulanmasından olabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Konya Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. Yürürlük

 • Kullanıcı kayıt formunu oluştururken, sistemi kullanarak hizmet aldıktan veya sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 1. Fesih

 • gununevyemekleri.com istediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.